Google lanceert nieuwe property ‘Apps en internet’ in Google Analytics

> Blog > Google lanceert nieuwe property ‘Apps en internet’ in Google Analytics

Op 10 december 2019 Google Analytics Met 1 reactie
Nieuwe property apps en internet google analytics

Het is voor marketeers lastig te bepalen hoe een gebruiker zich tijdens een aankoopproces gedraagt op meerdere apparaten. Natuurlijk kunnen we via Google Analytics zien hoe gebruikers zich gedragen op een desktop, mobiel of tablet. Op basis van deze gegevens worden veelal aannames voor cross device gedrag gemaakt. Zo nemen we vaak aan dat een koper zich eerst oriënteert op een mobiel apparaat, om vervolgens de aankoop af te ronden via desktop.

Een stuk van deze onzekerheid wordt getackeld met de nieuwe property van Google Analytics: Apps en internet. Wanneer jij een website én app hebt, kun jij namelijk vanaf nu precies zien hoe gebruikers zich gedragen tussen beide apparaten. Maar ook wanneer je alleen een website hebt, kan deze nieuwe property je zelfs extra inzichten geven.


Apps en internet

Vanaf heden is het mogelijk om websites en apps tegelijkertijd te analyseren in Google Analytics. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe optie in het beheerdersscherm, waarbij een extra keuzemogelijkheid is toegevoegd bij het creëren van een nieuwe property: Apps en internet. Voorheen was het enkel mogelijk om een website en app los van elkaar te analyseren door deze als twee verschillende properties aan te maken.

De voordelen van de nieuwe property:

  • Het beter kunnen begrijpen van de customer journey van gebruikers via verschillende apparaten, waardoor je de gebruikservaring kunt verbeteren.
  • Een beter inzicht in de conversiepaden van gebruikers die met verschillende apparaten in aanraking zijn geweest.
  • Het effect inzien van marketingactiviteiten op verschillende apparaten.


Ontdek de scrolldiepte

Dat de nieuwe property ook interessant is om te analyseren wanneer je alleen een website hebt (en geen app), blijkt uit een extra optie in het beheerdersscherm. In de nieuwe property, binnen het ‘beheerder’-tabblad, is er de optie voor ‘Gegevensstreams’. Dit lijkt op de optie ‘Trackinginfo’ in een standaard property, maar heeft een interessante extra optie. Je kunt hiermee ‘Verbeterde metingen’ bekijken. Met verbeterde metingen kun je automatisch verschillende interacties en content meten op je website. Deze optie geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld de scrolldiepte te meten. Daarnaast kun je ook gegevens verzamelen van uitgaande klikken, zoekopdrachten op de website, paginaweergaven, video-engagement en bestandsdownloads. Voor het inschakelen van de ‘verbeterde metingen’ zijn geen codewijzigingen nodig. Wanneer je deze optie inschakelt, begint de Google Analytics-tag onmiddellijk met het verzenden van gebeurtenissen.

Afbeelding: De nieuw optie ‘Gegevensstreams’, die ook voor websites zonder app interessant is.


Nieuwe rapporten

De rapporten van de nieuwe property komen grotendeels overeen met de properties die al aanwezig zijn binnen Google Analytics. Zo kun je bij ‘Gebruikers’, ‘Doelgroep, ‘Gedrag’, ‘Technologie’ en ‘Conversies’ de bekende rapporten verwachten, maar dan met informatie uit je website en app samen.

Daarnaast zijn drie nieuwe rapporten binnen het onderdeel ‘Configureren’ toegevoegd: Doelgroepen, Gebruikersproperties en DebugView. De rapporten ‘Doelgroepen’ en ‘Gebruikersproperties’ zijn vrijwel hetzelfde als het aanmaken van segmenten en dimensies wat je in de andere properties kunt doen in de beheerdersomgeving. Het rapport ‘DebugView’ kun je gebruiken om oorzaken van bugs te achterhalen van je Android of iOS app.

De rapporten van de nieuwe property worden interessant bij het onderdeel ‘Ontdekken’. Hierin bevinden zich extra analyserapporten. Deze rapporten overlappen deels met al bestaande rapporten uit de andere properties, maar bieden extra inzichten in hoe gebruikers zich gedragen tussen de verschillende apparaten.


Segmentoverlap: In dit rapport kun je verschillende segmenten creëren om deze vervolgens te vergelijken en bekijken waar deze overlappen.

Trechteranalyse: Hiermee kun je ad-hoc trechters visueel maken. Je kunt hier een ‘Standaardtrechter’ creëren die aantoont hoe gebruikers bepaalde stappen voltooien. Of je kunt een ‘Trechter voor trends’ maken, welke je trends laat zien van iedere stap van de trechter.

Padanalyse: In dit rapport kun je zien hoe gebruikers navigeren door je website en app. Dit rapport wordt weergegeven met een boomdiagram.

Gebruikersverkenner: Dit rapport biedt de mogelijkheid om acties van individuele gebruikers te analyseren en je gebruikers te segmenteren.


Ander Meetmodel
Een andere grote verandering is dat Google bij de nieuwe property (Apps en internet) afstapt van het meetmodel met behulp van sessies en paginaweergaven. Dit wordt aangepast naar gebeurtenissen en parameters. Het nieuwe meetmodel biedt extra inzichten in gebruikers en de interacties op een platform: zonder UTM-parameters wordt verkeer vanuit een app namelijk standaard gemeten als direct verkeer. Met behulp van parameters worden de bezoeken vanuit bijvoorbeeld een app herkent en ook juist verwezen in Google Analytics. Met het nieuwe meetmodel is het verkeer op je website en app dus beter inzichtelijk.


Bèta versie

Het is goed om te benoemen dat de nieuwe property binnen Google Analytics zich in de bèta versie bevindt. De property staat nog in de kinderschoenen en bevat dus voldoende zaken die in de toekomst naar verwachting beter gerapporteerd gaan worden. De nieuwe Apps en internet property is niet bedoelt als vervanging van de twee losse properties: Website en App, maar is een ander model wat voor nu al interessante inzichten kan geven. Gebruik de nieuwe mogelijkheid dan ook daarvoor en verwijder zeker niet je bestaande properties.


Bron:


1 Comment

  • Gerben van Wijngaarden
    on 23 januari 2020 Beantwoorden

    Ben er ook erg benieuwd naar! Nog lang niet alle metingen zitten er in, maar dat de insteek de gebeurtenissen zijn, is naar mijn idee erg goed. Heb hem onlangs voor 1 a 2 klanten geimplementeerd, en ga ervaring hiermee opdoen.