Privacyverklaring

> Privacyverklaring

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Douro Media aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Douro Media is statutair gevestigd te Graafsebaan 111, 5248 NL te Rosmalen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 57938245 en draagt de naam Douro Media. Douro Media is per e-mail te bereiken via info@douromedia.nl en telefonisch via 073 – 369 0515.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Douro Media omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Douro Media aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Douro Media behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-08-18.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ten eerste gebruikt voor de websitestatistieken. Het optimaliseert de marketing op de website en zo kan Douro Media de bestaande en potentiele bezoekers beter van dienst zijn. Door gegevens in Google Ads te analyseren kan bijvoorbeeld worden nagegaan op welke zoekwoorden bezoekers van de website hebben gezocht. Aan de hand hiervan past Douro Media haar advertenties aan wanneer ze op Google getoond worden en zo zullen ze minder snel getoond worden aan mensen die niet geïnteresseerd zijn.
Ten tweede worden de gegevens gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst. Zodoende kan Douro Media contact opnemen met de klanten en vragen en opmerkingen behandelen.
Ten derde worden de persoonsgegevens gebruikt voor de versturing van nieuwsbrieven via e-mail, waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Het e-mailadres wordt dan gebruikt voor marketingdoeleinden.

Bij het formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is wanneer iemand de website bezoekt: het gedrag op de website (waarop geklikt wordt en vanuit welk medium iemand naar een site komt), het bijhouden van handelingen/gebeurtenissen (via Google Tag Manager), het gebruik van remarketing, iemand contact opneemt via de website (e-mailadres verplicht) en tot slot als iemand zich inschrijft voor een training (naam, e-mailadres, telefoonnummer (niet verplicht) en organisatienaam (niet verplicht)).

Met betrekking tot gegevens zoals de naam en het e-mailadres worden de gegevens verwijderd wanneer een klant geen klant meer is, een werknemer geen werknemer meer is en wanneer iemand zich uitschrijft bij de nieuwsbrief. Deze gegevens worden in ieder geval niet langer opgeslagen dan 5 jaar.

 

Rechtsgrondslag

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgrondslagen ten grondslag. Ten eerste is de toestemming van de persoon/bezoeker nodig voor het verwerken van de persoonsgegevens. Bij het versturen van de nieuwsbrief vraagt Douro Media daarom om toestemming aan de geïnteresseerde. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer iemand een trainingsbrochure downloadt, zich inschrijft voor een training, een algemeen contactformulier invult of klant wordt, zijn gegevens van die persoon nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

 

Cookies

Douro Media maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Douro Media bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Douro Media om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Voor meer informatie over cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Douro Media zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgt of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Douro Media.

 

Bronnen van derden

Op de website van Douro Media treft u een aantal verwijzingen aan naar andere partijen. U dient u ervan bewust te zijn dat Douro Media niet verantwoordelijk is voor hoe deze andere partijen met uw gegevens omgaan. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze websites ook te lezen.

 

Beveiliging

Douro Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen op een server binnen Nederland. Uw persoonsgegevens worden in sommige gevallen opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Douro Media niet de mogelijkheid biedt aan bezoeker om persoonsgegevens in te zien middels een account, moet Douro Media op een andere manier de privacy rechten van de bezoeker waarborgen. Dit doet Douro Media door middel van de uitleg over hoe websitebezoekers hun cookies kunnen wissen. Klanten en inschrijvers kunnen altijd Douro Media contacteren om hun gegevens te laten wissen. Douro Media heeft de contactgegevens duidelijk op de website en in het privacy statement staan. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@douromedia.nl.

Indien u een klacht wilt indienen over Douro Media met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@douromedia.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, treft u aan via deze link.